TR | EN
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

 - Sevk Tehiri: Askerliğine karar alınmış olanların, Askerlik kanununda yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin geri bırakılma işlemidir.

- TUS sınavında Fakültemizi kazanan ve askerlikle yükümlü olan kişilerin göreve başlama tarihi itibariyle ihtisas süresi kadar askerlik sevk tehiri teklifinde bulunulur. Sevk tehirinin yapılacağı dönemde yükümlünün yoklama kaçağı veya bakaya duruma düşmemiş olması gerekir.

- Naklen veya açıktan tayin edileceklerden askerlik durum belgesi istenilir. Naklen başka bir kurumdan gelenlerin Fakültemizce sevk tehirleri teklifinde bulunulabilmesi için daha önce yapılan tehirlerinin kaldırılmış olması gerekir.

- Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen ihtisas süresini tamamlayan ve çalışmalarının devam etmesi nedeniyle askerlik sevk tehirinin yapılması gereken yükümlülerin tekrar sevk tehirlerinin yapılması için en az 1 ay önceden  Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına teklifte bulunulur.

- 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince Bakaya kalan, askerlik sevk tehiri kaldırılan ve mahkemeye sevk edilen yükümlüler beraat veya takipsizlik kararı almadıkça Fakültemiz bünyesinde çalıştırılması veya herhangi bir kadroya atanması suç teşkil edeceğinden bu durumda bulunan yükümlülerin bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları askerlik yönünden çalıştırılmalarında sakınca bulunmadığına dair durum belgesinin Dekanlığımıza gönderilmesi halinde çalışmalarına devam ede bilecekler ya da atamaları yapılabilecektir.

- Askerlik hizmetini yapmadıkça, sadece bir branşta lisansüstü öğrenim yapılır. Ancak, branş ve meslekleri bakımından zorunlu olarak ilave ikinci branşta lisansüstü öğrenim göreceklerin ilgili veya bağlı bulundukları Üniversitelerce teklif edilmesi durumunda, sevk tehirlerinin yapılıp yapılmayacağı hususu Milli Savunma Bakanlığı'nca kararlaştırılır. Örneğin: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve İç Hastalıkları Anabilim dallarına bağlı Ünitelerde yandal ihtisas çalışması yapanlar.

- Milli Savunma Bakanlığı'nca bakaya kalması nedeniyle silah altına alınmasına karar verilen yükümlülerin askerlik şubesine müracaatlarının sağlanması kendilerine tebliğ edilir kanuni mazeretleri olmaksızın belirli bir süre (15 gün) içerisinde askerlik yönünden çalıştırılmalarında sakınca olmadığına dair durum belgesini getirmedikleri taktirde görevleri ile ilişikleri kesilir.

- Naklen veya İstifa ederek görevinden ayrılanlar ile Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanların askerlik sevk tehirleri kaldırılır.

- Askerliğini yapmamış olmasına rağmen Yurtdışında görevlendirilmesi istenilen öğretim üye ve yardımcılarının görevlendirildiği dönemde bakaya kalmamış olması gereklidir. Askerlik sevk tehiri kaldırılanlardan Durum Belgesi ayrıca istenilir.

- Haklarında Yoklama Kaçağı ve Bakaya suçlarından dolayı dava açılmış olanların sevk tehir işlemlerinin yapılabilmesi için bu davaları beraatle veya takipsizlikle sonuçlanmalıdır.

- Mesleki Formasyonlarını tamamlamalarına imkan tanımak maksadıyla, Yüksek lisans, doktora, ihtisas yapanların, sevk tehirleri, kanunda belirtilen yaş sınırını (35 yaşını bitirdiği yılın sonuna kadar) geçmemek kaydıyla teklif edilen süre kadar yapılabilir.