TR | EN
Misyon

      Evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek etiğine sahip, ülkenin sağlık sorunlarını bilen, iyi tanı koyup iyi tedavi edebilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen, ülkemizin kalkınması ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan hekim yetiştirmek; ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak; kalite bilinci ile topluma çağdaş tıbbın gerektirdiği sağlık hizmetleri sunmak.