TR | EN
Misyon

Bilimi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, iletişim becerileri yüksek, araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı, kapsayıcı, eleştirel düşünen, ekip içerisinde çalışabilen, insani değerlere ve meslek etiğine sahip, toplumun sağlık sorunlarını bilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen, doğru tanı koyabilen ve tedavi edebilen, yetkin hekimler yetiştirmek; evrensel ölçekte bilimsel araştırmalar yapmak; sosyal sorumluluk ve kalite bilinci ile topluma çağdaş tıbbın gerektirdiği yüksek standartta sağlık hizmeti sunmak.