TR | EN
Bilgi & Belge

​FAKÜLTE / YÖNETİM KURULU KARARLARI

GÖREVLENDİRİLME TALEPLERİNDE GEREKEN EVRAKLAR VE DEKANLIĞA GÖNDERİLME SÜRESİ

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU 2024

GÖREVLENDİRME TALEP FORMU 2024

PERSONEL KART TALEP FORMU

YILLIK-MAZERET İZİN FORMU

ÜCRETSİZ İZİN FORMU

HASTALIK İZİN  FORMU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA BAŞVURUSU DOSYA HAZIRLAMA KILAVUZU

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA BAŞVURUSU ATANMA KOŞULLARININ SAĞLANDIĞINA DAİR BEYANNAME

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUS VE YDUS SINAVLARI SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞENLERİN HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

NOT: İlk Başvurular, Rektörlük Akademik Personel Şubesine Yapılacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

TEZ DEĞERLENDİRME RAPORU

YILIN TIPTA UZMANLIK TEZİ ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROTASYON EĞİTİMİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

EĞİTİM TAKİP FORMU

ASİSTAN KARNESİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EK SÜRE TALEP FORMU

UZMANLIK EĞİTİMİ BİTİRME JÜRİLERİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAĞLIK DURUMU MAZERETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

EŞ DURUMU MAZERETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MAZERETSİZ GEÇİŞ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------