TR | EN
Mezuniyet Sonrası Eğitim

Asistan Karnesi

Fakültemizde aşağıda belirtilen dallarda Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi yapılmaktadır.

*Anatomi   
*Histoloji-Embriyoloji   
*Fizyoloji   
*Tıbbi Biyokimya   
*Tıbbi Mikrobiyoloji   
*Tıbbi Farmakoloji      
*İç Hastalıkları   
*Kardiyoloji   
*Göğüs Hastalıkları   
*Adli Tıp   
*Enfeksiyon Hastalıkları   
*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   
*Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  
*Halk Sağlığı   
*Radyoloji   
*Nükleer Tıp   
*Nöroloji 
*Deri ve Zührevi Hastalıklar 
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
*Aile Hekimliği 
*Radyasyon Onkolojisi 
*Tıbbi Genetik 
*Tıbbi Patoloji 
*Genel Cerrahi 
*Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
*Çocuk Cerrahisi 
*Kalp ve Damar Cerrahisi 
*Göğüs Cerrahisi 
*Beyin ve Sinir Cerrahisi 
*Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
*Göz Hastalıkları 
*Üroloji 
*Ortopedi ve Travmatoloji 
*Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
*Kadın Hastalıkları ve Doğum 
*Acil Tıp


Aşağıda Belirtilen Dallarda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapılmaktadır.

*Anatomi 
*Biyofizik 
*Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim 
*Tıbbi Biyokimya 
*Tıp Tarihi ve Etik 
*Tıbbi Farmakoloji 
*Fizyoloji 
*Histoloji-Embriyoloji 
*İç Hastalıkları 
*Tıbbi Mikrobiyoloji 
*Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
*Tıbbi Biyoloji 
*Tıbbi Genetik