TR | EN
Vizyon

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri kalitesi ile ulusal düzeyde lider olan, uluslararası düzeyde tanınan, güncel yaklaşımlara ve teknolojik gelişmelere açık, bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçları ülke sağlığı ve ekonomisi açısından yararlı ve etkin kullanılabilir hale dönüştüren, üretken, paylaşımcı ve planlı çalışmaları örnek alınan, takım ruhuna sahip bir kurum olmak.