TR | EN
Vizyon

Uluslararası nitelikte tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunan, toplum sağlığı ve koruyucu hekimliği önemseyen, güncel yaklaşımlara ve teknolojik gelişmelere açık, üretken, takım ruhuna sahip yenilikçi ve önder bir kurum olmak.