TR | EN
Yönetim

 

Dekan 

Prof. Dr.  Atilla Özcan ÖZDEMİR

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir 1974 yılında Diyarbakır’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir Anadolu Lisesi’de tamamlayarak 1992 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı ve  1998 yılında mezun oldu. 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayan Dr. Özdemir, 2002 yılında Nöroloji Uzmanı oldu. Aynı yıl Toronto Universitesi Sunnybrook Hastanesi Serebrovasküler Hastalıklar Departmanında gözlemci olarak çalıştı. 2003-2004 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında Kanada’da “University of Western Ontario, Neurological Sciences” bölümünde serebrovasküler hastalıklar alanında (Clinical Fellowship) klinik yan dal eğitimi aldı. Aynı bölümde Nörolojik Yoğun Bakım, Nöroanjiyografi ve Nörosonoloji eğitimlerini de tamamladı. Çalışmalarına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda devam eden Dr. Özdemir, 2010 yılında Doçent unvanı aldı. 2010 yılında Almanya Stuttgart Üniversitesi’nde Nöroanjiyografik girişimler konusunda çalıştı. Dr Özdemir aynı yıl Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroanjiyografi sertifikasını aldı.

2015 yılından bu yana Profesör olarak çalışmaktadır. Dr. Özdemir T.C Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım uzmanı olup, halen Nöroloji Anabilim Dalı altında kurulan Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Özdemir 2021 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Yan Dal Programı Eğitim sorumlusudur.  2019-2022 yılları arasında Nöroloji Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır.

Dr. Özdemir, 2016-2019 yılları arasında Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2019 yılından bu yana Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanlığı’nı, 2020 yılından bu yana da Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanlığı’nı yürütmektedir. İnme alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle 2014 yılında Eskişehir’de yılın hekimi seçilen Dr. Özdemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki İnme Merkezi’nin Koordinatörü ve T.C Sağlık Bakanlığı İnme Komisyonu’nun üyesidir. Dr. Özdemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki Bilimsel Araştırma komisyonunda görev almıştır. 2018 yılında European Stroke Fellow’luğuna seçilmiştir. Middle East North Africa Asia Neuro-interventional Therapy (MENA-SİNO) Derneği Board üyesi olan Dr. Özdemir, aynı dernek tarafından 2019 yılında bölge ülkelerine ve Türkiye’de nörogirişimsel tedavilerin eğitimindeki verdiği katkıları nedeniyle yılın bilim insanı seçilmiştir. MENA-SİNO Derneği’nin nörogirişimsel tedavi eğitimi çalışma grubu koordinatörüdür.  Dr. Özdemir başkanlığındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnme Merkezi ekibi European Stroke Society tarafından yürütülen Angel projesinde 2019 yılında Gold Stroke Center ödülünü almıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnme merkezi’nde Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından gelen toplam 35 Nöroloji uzmanı, akut inme tedavisi nörogirişimsel tedavileri, nörolojik yoğun bakım, inme ünitesi ve inme merkezi yönetimi konularında eğitim almıştır.  Dr. Özdemir, 2020 yılından bu yana European Neurology Academy İnme Çalışma grubu üyesidir. Amerika’da kurulan Society of Interventional Neurology (SVIN) üyesi olan Dr. Özdemir, inmenin acil tedavisi olan mekanik trombektomi uygulamasını arttırmaya yönelik MT 2020 projesi kapsamında bölgesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle 2022 yılında yılın bilim insanı seçilmiştir. Dr Özdemir, Society of Interventional Neurology inmenin endovasküler tedavisi için kurulan eğitim biriminin üyesidir. Dr. Özdemir’in yurtdışı dergi editör yardımcılıkları, yurtiçi dergi editör ve editör yardımcılıkları bulunmaktadır. Dr. Özdemir inme ve nörolojik yoğun bakım  alanında uluslararası kongrelerde konuşmacı ve oturum başkanlığı görevleri almıştır.  Dr. Özdemir’in çok sayıda SCI, SCI-expanded uluslararası makalesi, yurtiçi makaleleri, kitap yazarlığı ve editörlüğü de vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Engin ÖZAKIN

Prof. Dr. Engin Özakın 1973 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini Fransa’da, orta öğretimini Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldı ve 2000 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimine 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı ve 2005 yılında Acil Tıp Uzmanı ünvanını aldı. 2005-2010 yılları arasında Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 2010 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 

2011 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında doçent ünvanını aldı ve 2021 yılında profesörlüğe atandı.

Dr. Özakın Acil Tıp alanında uluslararası ve ulusal kongrelerde konuşmacı ve oturum başkanlığı görevleri almıştır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınları, poster, sözlü bildirileri, kitap yazarlığı ve editörlüğü bulunan Prof. Dr. Engin Özakın alanı ile ilgili ulusal derneklerede üyedir.

 

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU

Prof. Dr. Nilgün Kaşifoğlu 1976 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta ve lise eğitimini Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamlayarak 1994 yılında mezun oldu. Lisans eğitimine aynı yıl, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Dr. Kaşifoğlu, 2000 yılında mezun oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 2001-2005 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2005-2008 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2008-2012 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2013 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanı aldı.

Tıp eğitiminin farklı aşamalarında görev alan Dr. Kaşifoğlu, 2018-2020 yılları arasında Akreditasyon Öz Değerlendirme Kurulu Koordinatörü olarak çalıştı.

Dr. Kaşifoğlu’nun Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yurtdışı ve yurt içi yayınları bulunmakta olup, otoimmün hastalıkların laboratuvar tanısı konusunda çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesidir.

 

 

 

Fakülte Sekreteri

Songül ERGÖL