TR | EN
Muayene Kitapçıkları & Mesleki Beceri Ders Videoları

MUAYENE KİTAPÇIKLARI

                                * Çocuk Sağlığı Muayene Kitapçığı                                      *İç Hastalıkları Klinik Uygulama Rehberi                     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESLEKİ BECERİLER DERS VİDEOLARI

* Yaşamsal Vital Bulguların Alınması                                 * İleri Yaşam Desteği Uygulaması                                * Burun Tamponu                     

* Göğüs Kompresyonu ( Çocuk Sağlığı)                             * Kan Şekeri Ölçümü                                                    * Entübasyon ( Çocuk Sağlığı)

* Term Bebeğin Muayenesi ( Çocuk Sağlığı)                      * Umbilikal Ven Kateterizasyonu ( Çocuk Sağlığı)      * Torasentez

* Parasentez                                                                           * Kulak Muayenesi & Kulak Yıkama                           * Trakeostomi

* Koldan Venöz Kan Alma