TR | EN
Ölçme Değerlendirme Toplantısı

Etkinlik Tarihi: 11 Kasım 2020 12:15 - 13 Kasım 2020 12:30

Zaman

Öğretim Üyesi

Konu

 

 

11 Kasım 2020 / 12:15

 

 

Prof. Dr. Özkan ALATAŞ

 

 

Toplantı açılış konuşması

 

 

11 Kasım 2020 / 12:30

 

 

Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

 

12 Kasım 2020 / 12:30

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nejdet KARADAĞ

 

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Soru hazırlama teknikleri, Online sınavlar, sınav güvenliği

 

 

13 Kasım 2020 / 12:30

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker KAYABAŞ

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme Değerlendirme Yöntemi olarak örneklerle

e-portfolyo uygulamaları