TR | EN
HOW TO DO MULTİDİSCİPLİNARY CLİNİCAL RESEARCH?

Etkinlik Tarihi: 23 Ocak 2020 10:30

Etkinliği DüzenleyenESTEM
                                  Kök Hücre Anabilim Dalı 
                                  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
                                        

Tür:                               Toplantı

Yer:                               ESOGÜ, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Başhekimlik Toplantı Salonu

 

TOPLANTI PROGRAMI