TIP HUKUKU KONFERANSI (HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU)

Etkinlik Tarihi: 23 Şubat 2018 14:00

Etkinliği Düzenleyen: Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Tür: Konferans

Yer: Prof.Dr.Necla ÖZDEMİR Konfreans Salonu

Konuşmacı: Prof.Dr.Erdal KALKAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Tıp Fakültesi

Nöroşirurji  Anabilim Dalı Başkanı - Hukukçu