AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU DOSYALARI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
29.12.2017

Değerli öğretim üyelerimiz,

 

Akademik Teşvik Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde zaman kaybı yaşanmaması ve hatalı değerlendirme yapılmaması açısından;  “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” nde yer alan açıklamalar dikkate alınarak, YÖKSİS sisteminden alacağınız imzalı başvuru çıktısına eklenmesi gereken kanıtlayıcı belgelere ilişkin aşağıda tekrar kısaca özetlenen hususları dikkate almanızı, kanıtlayıcı belgelerde adınızın geçtiği yerleri  dikkat çekecek şekilde marker ile işaretlemenizi ve mümkünse ilgili maddelere ilişkin bölümleri ayraçla ayırt etmenizi rica ederiz.

 

1. PROJELER:

Bilimsel Araştırma Projeleri ve diğer projelerden puan alabilmeniz için 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihlerinde projenizin başarı ile sonlandığına dair ve projedeki görevinizi belirten “Proje Kapatma Belgesi”ni eklemeniz yeterlidir. Yardımcı araştırmacılar için, projenin sadece yürütücüsünün isminin olduğu, diğer araştırmacıların yer almadığı belgeler yeterli değildir.

2. ARAŞTIRMA:

Üniversitemiz ile araştırmanın yapıldığı ilgili kurum tarafından başlama ve bitiş tarihlerini gösteren onaylı belge gereklidir.

3.YAYIN:

Kitap ve/veya bölümü için; kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının belgelenmesi ve yayınevinin düzenli faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiyi içeren  belge veya internet sitesinden ekran görüntüsü ve internet adresinin eklenmesi  gereklidir.

Dergi editörlüğü için; derginin son 3 yıldır yayımlandığını göstermek üzere, geçmişteki cilt ve sayılarına erişilebilecek internet adresini, hangi sayı için başvuru yapılıyorsa (her sayı için ayrı puanlama yapılır) o sayının editörler kurulunu gösteren web sitesi adresinin ve ekran görüntülerinin eklenmesi gereklidir.

Özgün makaleler için; SCI, SCI-EXP ve SSCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için “ISI Web of Knowledge” web sitesinden alınan çıktı yeterlidir. Diğer uluslararası yayınlar için yayının ilk sayfasını ve derginin indeksini gösteren bir bilgi sayfasını koymanız gereklidir. Eğer YÖKSİS formunu “correspondence author” olarak doldurmuş iseniz, yayınızda bu durumu  belirten ifadenin olduğu sayfa da eklenmelidir.

4.ATIF:

SCI, SCI-EXP ve SSCI kapsamındaki dergilerde yer alan atıflarınız için “ISI Web of Knowledge” web sitesinden yayınızın isminizin geçtiği özet sayfasını ve 2017 yılında aldığı atıf sayısını gösteren sayfanın çıktısı ile 2017 yılındaki atıfları gösteren listenin ekran görüntüsünü eklemeniz yeterlidir.

Diğer indekslerdeki yayınlarda yapılan atıflar için, atıf yapılan eserinizin ilk sayfası, size atıf yapan makalenin ilk sayfası ve size atıf yaptığı kaynaklar sayfası ile atıf yapılan derginin hangi indekslerde tarandığını gösteren sayfayı eklemeniz gereklidir.

Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın basım sayfası (yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır) ve kaynakça sayfaları sunulmalıdır.

5.TEBLİĞ:

Poster veya sözlü bildirilerinizin sunulduğu kongre bilgilerini gösteren sayfa (kongre kitabının ilk sayfası gibi), bilimsel toplantının yurt içinde veya yurt dışında yapılmış olmasına bakılmaksızın bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurt dışından akademisyenin bulunduğunu gösteren belge, tebliği sunanların isimlerinin yer aldığı  özet sayfası ve bildiride isimleri olan kişilerden en az birinin katılım belgesinin sunulması  gerekmektedir.

6. ÖDÜL:

Kendi kurumumuz tarafından verilenler hariç olmak üzere, akademik faaliyet alanınızdaki çalışmalarınız için adınıza düzenlenmiş belge sunulmalıdır.